Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miejski w Dobrzanach  zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

- elektronicznie na adres: sekretariat@dobrzany.pl ,

- faksem : nr 91 56 20 204,

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Wąska 3, 73-130 Dobrzany,

- telefonicznie przez inną osobę: tel. 91 56 20 201,

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach pok. Nr 4

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby uprawnionej i ewentualnie przybranej,

- propozycje terminu skorzystania ze świadczenia,

- rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach,

- kontakt zwrotny, na który zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Po przyjęciu zgłoszenia Urząd Miejski w Dobrzanach zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub uzgodnionym.

W kontaktach z Urzędem Miejskim w Dobrzanach osoba uprawniona ma prawo do skorzystania  z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.